Menu Zavřeno

peru12
peru20
peru_18
peru7
peru17
peru3
peru2
peru5
peru1
peru19
peru16
peru11
peru11a
peru14
peru6
peru10
peru15
peru8
peru9
peru4
peru13
peru12 peru20 peru_18 peru7 peru17 peru3 peru2 peru5 peru1 peru19 peru16 peru11 peru11a peru14 peru6 peru10 peru15 peru8 peru9 peru4 peru13

PE01

Peru (10 dní )

Lima – Cuzco – Svaté Údolí – Machu Picchu – Titicaca  – Lima

 A termin:   13.09.   –   22.09. 2023
 
01. DEN   Praha/Vídeň – Peru

Odlet z Prahy – přílet Lima, ubytování v residenční čtvrti u Tichého Oceánu Miraflores v Limě.

02. DEN   Lima

Prohlídka bývalého nejbohatšího města Jižní Ameriky, hlavní města Peru – Limy. Uvidíte náměstí Plaza De Armas, prezidentský palác, katedrálu Santo Domingo, náměstí San Martí a další.

03. DEN   Lima – Cuzco

Přelet z Limy do Cuzca, které leží 3.000 m.n.m. a bylo hlavním město Incké říše. Aklimatizace, odpoledne prohlídka Cuzca, centrální náměstí Plaza des Armas, Dominikánský klášter, ruiny indiánské pevnosti Sacsayhuaman, Puca Pucará a další pevnosti Inckého období.

04. DEN   Cuzco  – Aquas Calientes

Cestou z Cuzca pojedeme panoramatickým vlakem, údolím podél řeky Urubamby,  návštěva památek Ollantaytambo, Pisco ve Svatého Údolí a ukončíme den v malé vesničce Aguas Calientes  pod  Machu Picchu.

05. DEN  Machu Picchu

Cesta mikrobusem k Machu Picchu a prohlídka ztraceného bývalého horského města a pevnosti starých Inků. Odpoledne se vrátíme zpět do Cuzca.

06. DEN  Cuzco – Titicaca

Vysokohorský transfer se zastávkami s nádhernými panoramaty vysokohorské krajiny Cuzco – Puno , ubytování v Puno v blízkosti jezera Titikaka, které je v 3.800 m.n.m.

07. DEN  Titikaka – Los Uros

Plavba po jezeře Titikaka s návštěvou známých plovoucích ostrovů Los Uros, na kterých přebývají místní indiáni kmene Uros.

08. DEN  Juliaca – Lima

Přelet z letiště Juliaca od jezera Titikaka – do Limy,  ubytování

09. DEN  Lima  – odlet

Lima – individuální program,  centrum Limy, odlet do ČR

10. DEN    Praha

Přílet Praha

 
CENA

89.970,- czk   ( 3* hotely ) 

95.970,- czk   ( 4* hotely ) 

 
CENA ZAHRNUJE
  • letenky
  • program se vstupy
  • strava – snídaně 
  • čs. průvodce
 
CENA NEZAHRNUJE
  • vízum a nebo případné státní  odletové poplatky ( v současné době se neplatí )