Menu Zavřeno

Historie

Prvotní historie se odvíjí kolem r. 40.000 p.nl., kdy na území žijí lovci a sběrači. První archeologické nálezy se datují do r. 6000 l.př.n.l. – jedná se o keramické hrnčířské výrobky. Zemědělství a to především pěstování rýže se rozvíjí kolem r. 3500 př.n.l. tak jako i chov domácích zvířat . prasata, drůbež.Thajsko objevují kolem r. 100 n.l. indičtí obchodníci a indové se profilují v oblasti jako důležitý činitel ovlivňující rozvoj Thajska.První Thajská království jsou od 3. století Dan Sun najihu a od 7. století království Dvaravati u řeky Chao Phraya.Část Thajska bylo v té době pod vládou Khmerů . Kolem roku 1000 n.l. však dochází k osídlení těchto oblastí lidmi z kmene Tai, původně pocházejícího z jižní Číny a žijícího i na území Laosu a Vietnamu. začátkem 13. stol vznik královstní Sukothai1262 bylo založeno království Lama s hlavním městem Chiang Rai, které je však obsazeno Barmánci.1371 je založeno království Ayutthaya, které si porazí a ovládne království Sukothai začátek 16 století r. 1511 portugalci jako první evropané začnou obchodovat s ThajskemV 2. pol 16 století začínájí války s barmánci, kteří nejprve dobijí Chiang Mai a pak v r. 1569 obsadí a v r. 1767 definitivně zničí království Ayutthaya. Po té je přeneseno hlavní město do Thonburi a pak do Bangkoku, dále na jih, dále od Barmy. Začátkem 19. století jsou ale Barmánci definitivně vytlačeni z Thajska. V této době jsou profilujícím evropským národem v Thajsku angličané, kteří mají výsadní práva v obchodu v oblasti a ovládají jej pomocí Východoindické obchodní společnosti.Thajci jsou rovněž spojenci Anglie v jejich boji s Barmou v 19. století. 1884 založena první státní škola v Bangkoku
1896 anglicko – francouzská smlouva o nezávislosti Siamu
1905 zrušeno otroctví
1. světová válka – Thajsko nejprve neutrální,ale pak se připojuje před koncem války ke spojencům.
Do roku 1932 boj s komunismem, který do oblasti proniká z Číny a z Vietnamu. V r. 1932 státní převrat a vzniká konstituční monarchie.
2. světová válka – Thajsko opět vyhlašuje neutralitu, po té spolurácuje s Japonci a vstupuje do války na straně Osy, nicméně se zde rozšiřuje odboj proti Japonsku. Po konci 2.sv. války začíná spolupráce s Anglií a USA.
Po 2. sv. válce začíná období mocenského boje, převratů, studentských nepokojů a boje proti komunismu.
V této době se dotýkají Thajska především válečné konflikty v okolních státech – Vietnamu, Laosu a Barmě.