Menu Zavřeno

Halong

 

Halong Bay je plocha moře, ve které se nachází přes 3000 skalnatých ostrovů i ostrůvků, které tvoří vápenec. Podobné útvary najdeme i v čínském Guelinu či Krabi v Thajsku, ale Halong Bay je nejúchvatnější. Vítr a mořské vlny postupně vytvořily řadu pozoruhodných útvarů, stejně jako jeskyní, písečných pláží a nejrůznějších zátok.


lodě mají pohodlné kajuty vybavené sprchou a záchodem

K území se také vztahuje řada pověstí, např. slovo halong znamená ve vietnamštině…kde drak sestupuje do moře. Legenda praví, že ostrov vytvořil drak, který žil v horách. Jakmile se drak přibližoval k pobřeží, svým mlátícím ocasem postupně vytesal údolí a skalní trhliny. Jakmile se ponořil do moře, voda, jež zalila pobřeží, zanechala viditelné jen sklaní vrcholky
Mimořádně malebná je zátoka Lan Ha na východním konci ostrova, v zátoce naleznete celou řadu neprobádaných pláží.


z paluby lodě si zátoku prohlídnete nejlépe

Ostrov Cat Ba, je největším ostrovem Halong Bay. Během války ve Vietnamu bylo toto místo opuštěné, lidé se sem opět vrátili díky Vietnamcům žijícím v zahraničí, kteří finančně podpořili rozvoj tohoto území a opět Cat Ba island probudili k životu. Polovina ostrova je národním parkem. Ostatní ostrovy v zátoce Ha Long jsou neobydlené, na Cat Ba se oproti tomu nachází několik miniaturních rybářských a zemědělských osad a jedno rychle se rozvíjející městěčko, zvláště vlivem turistického ruchu. Ostrov je převážně tvořen kamenitým terénem. Většina obyvatel se živý rybolovem a zbytek pracuje v cestovním ruchu.


V rámci plavby se vždy navštíví některá z jeskyní

V místních jeskyních byly nalezeny stopy svědčící o osídlení ostrova Cat Ba již před 6 – 7 tisíci lety. Více jak polovinu rozlohy ostrova a další přilehlé ostrovy v přilehlých vodách zaujímá národní park, který byl založen roku 1986, hlavně na ochranu ostrovních ekosystémů – subtropické stále zelené hvozdy, zalesněné sladkovodní bažiny, mangrovové porosty, malá sladkovodní jezírka a korálové útesy. Skýtají domov pro jezera, vodopády a jeskyně. Největším jezerem je jezero Ech s plochou 3 ha. V národním parku se nachází 745 druhů rostlin, včetně 118 druhů stromů a 160 druhů léčivých rostlin. Roste tu také strom cay kim gao, ze kterého se vyráběli hůlky pro krále a šlechtu. Na území národního parku se nacházejí též dvě jeskyně, Nemocniční jeskyně, která sloužila za války jako nemocnice a jeskyně Hang Trung Trang. Park Cat Ba je jen západní částí zátoky Ha Long Bay o velikosti 150 000 ha.


loďe mají různou úroveň služeb

Park tvoří více jak 1 600 malých skalnatých ostrůvků vystupujících z mořské hladiny Tonkinského zálivu. Skalní homolovité formace se tyčí vysoko nad vodu. Protože ostrůvky jsou těžko přístupné a nehostinné pro člověka, téměř všechny jsou nedotčeny lidskou činností. Takto malebná krajina člověku bere dech, a tak je také právem od roku 1994 na seznamu UNESCO.