Menu Zavřeno

Hoi An

Hoi An je malé město ve středním Vietnamu, v provincii Quang Nam, umístěné u ústí řeky Thu Bon. Má asi něco přes 80 000 obyvatel. Od 16. století bylo toto místo důležitým námořním přístavem, významným pro celý region pevninské části Jihovýchodní Asie. Evropané znali město v době jeho největší slávy v 16.-17. století pod jménem Faifo.


starý japonský krytý most

Díky tomu, že se zde usazovali cizí obchodníci, smísilo se zde při výstavbě města velké množství architektonických stylů. Historické jádro města se dochovalo v autentické podobě do dnešních dnů a je památkově chráněno. V pozdějších staletích pozbyl Hoi An své původní důležitosti především proto, že ústí řeky Thu Bon bylo stále více zanášeno dalšími nánosy a původní přístav se stal nepřístupným pro námořní lodě. Jeho roli převzal nově vznikající a rostoucí přístav v nedalekém Danangu (asi 30 km od Hoi Anu). Díky tomu zůstal nevelký Hoi An v ústraní a nebyl poškozen ani v dobách nejtěžších bojů za dvou indočínských válek ve 20. století.


prakticky na okraji Hoi An začínají pláže táhnoucí se až do Danangu

Do seznamu památek je zapsáno více než tisíc objektů. Mezi nejznámější stavby patří japonský krytý most ze 16. století, několik shromažďovacích a obřadních síní bývalých čínských kongregací, ale i řada zdobených soukromých domů postavených převážně ze dřeva.


Vchod do starého čínského sněmovního chrámu

Zajímavým prvkem staré čtvrti jsou právě tzv. sněmovní haly, které si nechávaly stavět čínské komunity. z různých provincií – např. Kanton, Fujian, Hainan a další. Pořizovali si vlastní sněmovní haly, aby tu mohli uctívat své bohy, předky a tyto sněmovní haly byly používany i jako obchodní skladiště a místo k přespání. Jelikož Číňané žijící v Hoi An byli většinou bohatí obchodníci, jsou jejich stavby monumentální a nákladně zdobené. První sněmovní hala byla v Hoi An postavena v roce 1757.


V úzkých uličkách je nejlepší dopravní prostředek kolo

Po dlouhé době nepřítomnosti na turistických mapách začalo toto nádherné městečko na začátku 80. let lákat návštěvníky a badatele. Na 23. kongresu UNESCO v marockém Marrakéši bylo město zapsáno do seznamu světového kulturního dědictví. Po několika staletích je tak možné v Hoi An pozorovat staré tradice, lidové slavnosti, tradiční náboženství a ochutnat zdejší vybranou kuchyni.