Menu Zavřeno

Dambulla

Dambulla se stala známou díky svým skalních chrámům, které byli vybudované různými vládci. Jeskyně však byly používány k náboženským obřadům již od dávné historie. U vstupu do areálu je tzv Zlatý chrám – Golden Temple s vedle stojící obrovskou 30 m vysokou pozlacenou sochou Budhy – ta byla postavena v roce 2000 z darů japonských budhistů.
Na kopci je pod skalním převisem 5 jeskyní s vybudovanými chrámy, sochami a nástěnými malbami. Před vstupem do jeskyní je potřeba se vyzout a ženy by měli mít zakryté ramena.
1. jeskyně Devaraja Viharaya – „chrám nejvyššího boha“ je zde 14 m dlouhý ležící kamenný Budha.
2. jeskyně Maharaja Vihar – “ chrám velkého krále“ – jeskyně je zdobena četnými malbami a je zde mnoho soch budhy v různých pozicích.
3. jeskyně Maha Alut Viharaya – “ velký nový chrám“. Důležitá je zde socha krále Radžasinhy a asi 50 dalších soch budhy.
4. jeskyně Paccima Viharaya – „západní chrám“ . Opět zde naleznete sochy budhy a nástěné malby.
5 jeskyně Devana Alut Viharaya – “ Druhý nový chrám“ Zde uvidíte sochy z cihel a další socha Budhy – tentokráte 10 metrová ležící.
Při sestupu k parkovišti míjíte nespočetné prodejní stánky suvenýrů s neodbytnými prodavači a drzými opicemi.


ležící Budha v jeskyním chrámu – Dambulla


Golden Temple – Dambulla