Menu Zavřeno

Historie Austrálie

 

Prvními obyvately Austrálie, byli Aboridžinci a osídlení kontinentu probíhalo asi před 50 – 40 000 lety. Původní obyvatelé migrovali do Austrálie zřejmě z oblastí jihovýchodní Asie přes Novou Quineu a další ostrovy, které leží mezi těmito kontinenty. První Evropané v oblasti západní Austrálie byli Holanďané, konkrétně kapitán William Janus, který ji nazvali Nové Holandsko. Holanďané však vzhledem k obchodním možnostem kladli větší důraz na ovládnutí Indonésie. V Austrálii se rovněž objevili i Španělé, ale prvním národem, který to s osídlením Austrálie myslel vážně, byli britové. V roce 1770 připlul přes Tichý oceán z Tahiti k východnímu pobřeží kapitán James Cook, který prohlásil území za majetek britské koruny a nejvhodnější část pro osídlení nazval Nový Jižní Wales. Zpočátku Británie posílala do Austrálie trestance obojího pohlaví, kterým po vypršení trestu přidělovala pozemky, aby tak vytvořili bělošské osídlení Austrálie. Postupně však přicházeli i běžní kolonisté. Po objevu zlata se po roce 1985 osídlování rozběhlo v několika vlnách , které však zapříčinily vytlačení původního obyvatelstva do pouštních oblastí. Podle oblastí vzniklo několik kolonií , ale v roce 1901 vznikla federace a vznikla ústava Australského svazu.
V obou světových válkách Australané bojovali na straně spojenců. Ikdyž je Austrálie členem Commonwealthu je značně politicky i ekonomicky vázána na USA.