Menu Zavřeno

HISTORIE TAHITI

Předpokládá se, že původní obyvatelé celé Polynésie pochází z oblasti jihovýchodní Asie – Indonesie a Malaysie, odkud se kolem roku 1500 př.n. letopočtem vydali odvážně na svých nevelkých lodích do nedozírných plání Tichého Oceánu. Typickým plavidlem polynésanů je dvojitá vzájemně propojená kanoe, hnaná vpřed až několika desítkami veslařů. Odvážnější teorii o osídlení Polynésie se snažil dokázat nor Thor Hayerdal, plavbou z Peru na slavné Kon-Tiky. Zůstaňme ale u pravděpodobnějších vědeckých předpokladů, podle kterých se nejstarší nalezené osídlení datuje do r. 1200 př.n. letopočtem na ostrovech Tonga a Samoa. Další pronikání polynésanů na Markýzy probíhalo asi roku 300 n. letopočtu a na dále na Hawaii a Velikonoční ostrovy kolem r. 500 n. letopočtu. Další vlna osídlenců zamířila na začátkem 9. století na Společenské ostrovy a začátkem 2 tisíciletí na Nový Zéland. Polynésané se díky svým schopnostem a způsobu života, kdy byli schopni se usídlit kdekoli, kde mohli založit rodinu a nashromáždit zásoby k další plavbě do neznáma, stali jedinečnou národní pospolitostí, osidlující pomocí svých jednoduchých plavidel – dvojitých kanoí a duší stále putujících mořských nomádů, ostrovy, rozdělující obrovské vzdálenosti oceánu plného nebezpečí, ale i životodárných sil. Prvními evropany v oblasti byli španělé a holanďané, kteří se připlavili na různá místa Polynésie v 16 a 17. století. Prvním anglickým kapitánem v oblasti byl Samuel Walis r. 1768. Slavný kapitán James Cook se připlavil na Tahiti až v roce 1768, kdy vládla dynastie Pomare .Tato dynastie vládla na Společenských ostrovech až do r. 1880, kdy se velká část Polynésie stala Francouzskou kolonií. Místní vláda se sestává se 41 členného sněmu, který volí hlavu vlády – presidenta. President jmenuje vládu sestávající se z 10 ministrů. Francouzská polynésie má zastoupení i ve Francouzských orgánech: 1 člena v senátu a 2 v parlamentu v Paříži.

EKONOMIKA

Do 60 let našeho století nebyl život na Tahiti příliš ovlivněn moderní dobou a lidé žili na svých ostrovech svým klidem. V 60tých letech se však ostrované začali stěhovat do hlavního města Papete za ekonomicky lepším životem. Největším obchodním partnerem je tradičně Francie 40% importu a 25 % exportu, dalšími obchodními partnery jsou USA, Japonsko, Australie a Nový Zéland. Komodity exportu zaujímají přibližne tento rozsah: perly 30% a dále ovoce, vanilku, ryby, kokosový olej. Export je však co se do objemu týká pouze 20% importu, sestávajícího se především z potravin a moderních přístrojů a elektroniky. Největší rozvoj prožívá turistický průmysl.