Menu Zavřeno
Panama

Panamský průplav

 

Panamský průplav – info

Panamský průplav je lodní kanál v Panamě, který spojuje Atlantský oceán (přes Karibské moře ) s Tichým oceánem. Průplav protíná panamskou šíji a je klíčovou trasou pro mezinárodní námořní obchod. Klíčovou roli zde hraje Gatunské jezero, přes které průplav vede. Z Gatunského jezera je čerpána voda do 6 zdymadel a umožňuje tak proplouvat i velkým obchodním lodím. Panamský průplav zkracuje lodím cestu o několik tisíc kilometrů. Dříve bylo jedinou možností obeplutí mysu Horn. S otevřením kanálu se tato cesta zkrátila o dvanáct tisíc kilometrů. Prvně byl průplav budován francouzi v letech 1880 až 1889, později potom američany v letech 1901 až 1914. Jedná se o velice významnou, náročnou a nákladnou stavbu.

Panamský průplav – historie

V roce 1880 začali francouzi pod vedením Ferdinanda de Lessepse budovat průplav, který by měl usnadnit cestu obchodním lodím. Na stavbě průplavu se podílel i Gustavo Eiffel. S výstavbou začali na úrovni moře, ale po zjištění, že vše nepůjde tak jednoduše, jako při budování Suezského průplavu, především pro velmi hornatý terén, sesuvy půdy v obdobích dešťů a následnou epidemií malárie, musel být projekt v roce 1889 ukončen. Při této náročné výstavbě zahynulo tehdy necelých 22 tisíc osob. Po roce 1905 začali s výstavbou američané. Spojené státy tehdy za 40 milionů dolarů zakoupily zbývající francouzský majetek a stroje. Měli však již projekt na principu zdymadel, která zvedají hladinu Gatunského jezera na 26 metrů nad mořem. Zdymadla fungují bez čerpadel, pouze gravitací. V roce 1914 byl průplav dokončen a proplul první parník Ankon z Atlantiku do Pacifiku. Do plného provozu byl však uveden až po první světové válce v roce 1920. Na obou březích průplavu byla instalována moderní americká vojenská zařízení a základny. Od roku 2000 patří Panamský průplav výhradně Panamě, nastal konec stoleté americké vojenské přítomnosti v Panamě.

Panamský průplav – zajímavá fakta

Délka průplavu je 80 kilometrů a propojuje přístavní město Panama City s Colónem v Atlantiku, široký je 150 až 305 m. Proplutí lodí trvá zhruba 8 – 10 hodin, skutečná doba se však prodlužuje o čekání na zhruba 24 hodin. Každé naplnění zdymadel spotřeju 200 milionu litrů sladké vody. Ročně nyní proplouvá průplavem 13000 až 14000 lodí. Od doby otervření proplulo průplavem asi 820 000 lodí.