Menu Zavřeno

Kanada historie

Prehistorické osídlení Kanady se datuje do období 25.000 – 10.000 let př.n.l. Před příchodem evropanů zde žily indiánské a na severu eskymácké kmeny. Jako první Evropané připluvší na území severní ameriky, jak je již historicky doloženo byli Vikingové a to kolem roku 1.000 n.l. V pozdější historii to byl kapitán John Cabot a především průzkumník Jacques Cartier. Jako první se zde trvale usídlili Francouzi v oblasti Quebeck a kolonizovali oblast kolem řeky Sv. Vavřince. Angličané si nárokovali oblasti v okolí Newfounlandu a Hudsnova zálivu na severovýchodě země. V 17. a 18. století došlo sérii nepřehledných válek jejichž aktéry byli evropané a indiáni, kteří v jejich průběhu bojovali v různých koalicích. Výsledkem byla ztráta moci Francie a její přechod do rukou Angličanů. Došlo však k dohodě a k přijmutí nejenom jazykového , ale i nánoženského práva, kdy angličané souhlasili s vyznáváním katolického náboženství a francouština byla úředním jazykem provincie Quebeck.
V době americké války za nezávislost byla Kanada loyálním územím britské koruny a tak se stala cílem většiny uprchlíků z území USA , kteří i po prohrané válce byli věrni britské vládě. To však zapříčinilo příliv velkého množství anglicky hovořícího obyvatelstva do původně čistě frankofonních oblasti kolem Velkých jezer a Quebecku , což vedlo k jejich úřední dvojjazyčnosti a vzniku Horní ( angličané) a Dolní ( Francouzi) Kanady.
Američané se pokusili obsadit tyto britská území v roce 1812 – 1815 vojensky, ale byli odraženi. Opět v této době se zapojili do bojů i indiáni a to hlavně na straně Britů.
V roce 1837 došlo k povstání francouzů , ale po potlačení tohoto povstání došlo k dalšímu sjednocování jako celku a k omezování autonomních formálních práv a jsednocení Horní a Dolní Kanady do jednoho celku. V následném údobí vzhledem k přírustku obyvatelstva a příchodu dalších evropanů dochází k osídlování dalších území ve vnitrozemí a založení dalších provinciií a to především Britské Columbie na západě. Je postavena transkontinentální železnice protínající Kanadu z Východu na Západ.